Δοχείο τροφίμων Brabantia

37 items total
Βάζο αποθήκευσης τροφίμων, 1,6 l, με γκρι καπάκι, Brabantia BRAB122385
Βάζο αποθήκευσης τροφίμων, 2,5 l, με γκρι καπάκι, Brabantia BRAB122408
Βάζο για φαγητό MAKE & TAKE, 600 ml, ανοιχτό γκρι, Brabantia BRAB203848
Βάζο για φαγητό MAKE & TAKE, 600 ml, πράσινο νεφρίτη, Brabantia BRAB203862
Βάζο για φαγητό MAKE & TAKE, 600 ml, σκούρο γκρι, Brabantia BRAB203824
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE BENTO, 1,1 l, σκούρο γκρι, Brabantia BRAB202520
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE BENTO, 2 l, ανοιχτό γκρι, Brabantia BRAB203503
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE BENTO, 2 l, ανοιχτό γκρι, Brabantia BRAB203121
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE BENTO, 2 l, πράσινο νεφρίτη, Brabantia BRAB203527
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE BENTO, 2 l, σκούρο γκρι, Brabantia BRAB203480
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE, 1,1 l, ανοιχτό γκρι, Brabantia BRAB202568
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE, 1,1 l, πράσινο νεφρίτη, Brabantia BRAB202605
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE, 2 l, πράσινο νεφρίτη, Brabantia BRAB203145
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE, 2 l, σκούρο γκρι, Brabantia
13,49 €
BRAB203060
Δοχείο φαγητού MAKE & TAKE, επίπεδο, ανοιχτό γκρι, Brabantia BRAB202841
Up
More products